نمایندگان استان کردستان در هفتمن جشنواره ملی کودکان هوشمند همراه مدیرعامل و قائم مقام موسسه کودکان هوشمند خلاق

کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت متخصص را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص.

ادامه مطلب