موسسه کودکان هوشمند نمایندگی استان کردستان در راستای پیشبرد اهداف موسسه و ارائه خدمات آموزشی محاسبات ذهنی به تمام شهرستان ها و مراکز آموزشی از علاقمندان به فعالیت در این حوضه دعوت به عمل می آید.

فرم درخواست اخذ نمایندگی

دریافت نمایندگی

  • اطلاعات شخصی

  • اطلاعات تحصیلی

  • اطلاعات شغلی

  • اطلاعات تماس

    اطلاعات تماس خود را وارد کنید
  • در چه زمانی با شما تماس گرفته شود?
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .