درخواست نمایندگی

موسسه کودکان هوشمند نمایندگی استان کردستان

دارای تائیدیه رسمی از وزارت آموزش پرورش از واجدین شرایط اعطای نمایندگی در کلیه شهرستان های استان کردستان دعوت به همکاری می نماید.

درخواست اخذ نمایندگی

1 مشخصات فردی
2 سوابق علمي و آموزشي
3 مهارت و توانایی ها

 

640

بدین منظور پس از مطالعه شرایط اخذ نمایندگی، متقاضیان واجد شرایط می توانند فرم درخواست نمایندگی  را دانلود کرده و پس از تکمیل آن ( حتما بصورت تایپ شده باشد و به فرم های دستی رسیدگی نخواهد شد) به واحد اعطای نمایندگی دفتر موسسه به نشانی info@ksmk.ir ارسال نمایند.

توجه:

۱- پر کردن تمامی قسمت های فرم درخواست نمایندگی الزامی می باشد.(الصاق عکس،تاریخ تنظیم و ….)

۲- ارسال مدارک خواسته شده همراه فرم درخواست نمایندگی،الزامی می باشد.

دانلود فرم درخواست نمایندگی