تائیده ها

hoosh

 

 

 

 

۱- اعتبار نامه هوش طلایی پیش دبستانی از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به شماره ۱۳۳۱۷ در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۱۱

 

 

 

 

 

 

hoosh1

 

 

 

۲- اعتبار نامه هوش طلایی۱ از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به شماره ۱۳۳۱۸ در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۱۱

 

 

 

 

hoosh2

 

 

 

۳- اعتبار نامه هوش طلایی۲ از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به شماره ۱۳۲۳۹ در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۱۰

 

 

 

 

 

hoosh3

 

 

 

 

۴- اعتبار نامه هوش طلایی۳ از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به شماره ۱۳۱۱۷ در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۱۰

 

 

 

 

 

 

 

hoosh4

 

 

۵- اعتبار نامه هوش طلایی۴ از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به شماره ۱۳۱۱۶ در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۱۰

 

 

 

 

 

اعتبار-نامه

 

 

 

 

 

۶- اعتبار نامه از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به شماره ۱۳۱۲۸ در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱۴

 

 

 

 

Blank-Colorful-Papers-with-Clip-Vector-Graphic

 

 

 

۷- اعتبار نامه از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به شماره ۵۷۵۲ در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۱۹

 

 

 

 

 

Blank-Colorful-Papers-with-Clip-Vector-Graphic

 

 

 

 

 

 

۸- تائیدیه سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش به شماره ۲۰۳۹۷ در تاریخ  ۱۳۹۲/۰۹/۱۱

 

 

 

 

 

Blank-Colorful-Papers-with-Clip-Vector-Graphic

 

 

 

۹- گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2008 از شرکت ITCC انگلستان

 

 

 

 

 

 

۱۰- تائیدیه سازمان دانش آموزی مبنی برارائه آموزش محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه در کلیه مدارس دولتی به شماره ۱۵/۱۲۲/۱/ ت س در تاریخ ۹۳/۰۱/۲۰

۱۱- تائیدیه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اصالت تولید وسایل کمک آموزشی در گروه سنی کودکان با مجوز تولید ۹۳۶۰۰۵۲ به شماره ۶۰۰/۶/۵ در تاریخ ۹۳/۰۲/۰۲